Ο “Ψυχρός Πόλεμος” της Αρκτικής παίρνει σάρκα και οστά

Τις περασμένες εβδομάδες, ο στρατός των ΗΠΑ ξεδίπλωσε την νέα στρατηγική για την Αρκτική, μια πρωτοβουλία που περιλαμβάνει τρόπους «δημιουργίας, εκπαίδευσης, οργάνωσης και εξοπλισμού» των

Read More

Share