Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Η ΤΑΜΣ ΤΑΛΩΣ 2019 ΚΑΙ Η HELBROC

Κοινοποίηση

Παρακαλούμε αφήστε ενεργές τις διαφημίσεις στο nemesishd.gr και στηρίξτε την προσπάθεια μας

Copyright: NEMESIS HD (NEMESISHD.GR) εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) - Η αντιγραφή του κειμένου του άρθρου απαγορεύεται - Χρησιμοποιήστε την κοινοποίηση

Από 13 έως 22 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν από το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων «ΤΑΛΩΣ – 19» και η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «LIVEX – 19».

Ο Βαλκανικός Σχηματισμός Μάχης
(HELBROC) είναι κοινός σχηματισμός μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ηγεσία της Ελλάδας. Αποτελείται από στρατιωτικές μονάδες της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Κύπρου, της Ουκρανίας, και της Σερβίας.

Η ονομασία του αποτελεί ακρωνύμιο των τεσσάρων πρώτων κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης και της τέταρτης περιόδου αναμονής, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και το 2014, στο Βαλκανικό Σχηματισμό Μάχης προσχώρησε και η Ουκρανία.
Η δε Σερβία υπέγραψε την συμμετοχή της την 8η Νοεμβρίου 2016.

Οι υπόψη ασκήσεις διεξήχθησαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του πολυεθνικού Σχηματισμού Μάχης HELBROC BG, ο οποίος αποτελεί στρατιωτική δύναμη ταχείας αντίδρασης, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Συμμετείχαν η Ελλάδα ως κράτος – πλαίσιο, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ρουμανία και η Ουκρανία.

Τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε ακόμα