Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Η ΓΔΑΕΕ προχωρά σε διαγωνισμό για 4.881 διόπτρες

Κοινοποίηση

Παρακαλούμε αφήστε ενεργές τις διαφημίσεις στο nemesishd.gr και στηρίξτε την προσπάθεια μας

Copyright: NEMESIS HD (NEMESISHD.GR) εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) - Η αντιγραφή του κειμένου του άρθρου απαγορεύεται - Χρησιμοποιήστε την κοινοποίηση

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση «Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο για το πρόγραμμα «Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου (ΑΔΠΤ)», 4ετούς διάρκειας για την προμήθεια των υλικών του Παραρτήματος «Α» της παρούσας προκήρυξης και ΣΠ (ξεχωριστή ΣΠ σε αντιστοιχία με τη ΣΠ της κύριας σύμβασης) 4ετούς διάρκειας για την εν συνεχεία υποστήριξη των ατομικών διοπτρών παθητικού τύπου με έναν και τον ίδιο οικονομικό φορέα οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 40 του ν.3978/11 και συγκεκριμένα με την διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σε συνδυασμό με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43 και 44 του ιδίου νόμου, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας προκήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Αριθμός Προκήρυξης: Διαγωνισμός υπ’ αριθ. 01/2023

Η ΓΔΑΕΕ προχωρά σε διαγωνισμό για 4.881 διόπτρες
PHOTO: ΓΕΕΘΑ

Η προμήθεια – αρχική υποστήριξη και εν συνεχεία υποστήριξη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπό κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του Προγράμματος «Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου» με εκτιμώμενο ανώτατο ποσό, τα 38.057.692,50 € συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων 4,096%, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια – αρχική υποστήριξη και εν συνεχεία υποστήριξη, με χρηματοδότηση από ΕΦ 1.011.101.00.000.000 του ΥΠΕΘΑ και ΑΛΕ 3130101002 (αγορές οπλικών συστημάτων από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού)» «Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 20 Ιουλ 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού (21 Ιουλ 2023) ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ).

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 21 Ιουλ 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού» αναφέρει σε σημεία της η Προκήρυξη της ΓΔΑΕΕ με απαίτηση για 4.881 διόπτρες.

Διαβάστε ολόκληρη την προκύρηξη ΕΔΩ

Τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε ακόμα