ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙ-DRONE: Η Κύπρος δεν μένει με σταυρωμένα χέρια

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙ-DRONE: Η Κύπρος δεν μένει με σταυρωμένα χέρια

Υπογράφηκαν την Τετάρτη στο Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, οι συμφωνίες συγχρηματοδότησης των έργων «ΘΗΣΕΑΣ» και «DroneEye» της Δράσης «ΑΘΗΝΑ»

Στόχος της Δράσης «ΑΘΗΝΑ» είναι μέσα από επιστημονική και τεχνολογική αριστεία, να βελτιωθούν οι υφιστάμενες και να αναπτυχθούν νέες αμυντικές δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς.

Επιπλέον αποσκοπεί στην ανάπτυξη του κυπριακού τομέα Αμυντικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ώστε να καταστεί ικανός να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, αντλώντας με αυτό τον τρόπο ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Το έργο «ΘΗΣΕΑΣ» αφορά στη ανάπτυξη και επίδειξη ηλεκτρονικού συστήματος επίγνωσης κατάστασης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, ενώ το έργο «DroneEye» στη συλλογή πληροφοριών, εντοπισμό αεροχημάτων (drones), καθώς και την εξουδετέρωση τους με ηλεκτρονικά μέσα.    

Share

Written by:

2,919 Posts

View All Posts
Follow Me :
Translate »