ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙ-DRONE: Η Κύπρος δεν μένει με σταυρωμένα χέρια

Υπογράφηκαν την Τετάρτη στο Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, οι συμφωνίες συγχρηματοδότησης των έργων «ΘΗΣΕΑΣ» και «DroneEye» της Δράσης «ΑΘΗΝΑ».  Στόχος της Δράσης «ΑΘΗΝΑ» είναι μέσα

Read More

Share
Translate »