ΕΚΤΑΚΤΟ: Εγκρίθηκε επιτέλους το Ελληνικό UAV – LOTUS

ΕΚΤΑΚΤΟ: Εγκρίθηκε επιτέλους το Ελληνικό UAV – LOTUS

Εγκρίθηκε επιτέλους κατ’ επείγον το Διακρατικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας με τίτλο “Low Observable Tactical Unmanned Air System – LOTUS” με δημοσίευση της έγκρισης του προγράμματος για τα Ελληνικά UAV στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα κυρώθηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του υπόψη Προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης στην κοινοπραξία με συντονιστή την ελληνική εταιρεία “Intracom Defense Single Member S.A. – IDE”, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο υποβληθέν με το σχετικό σχέδιο σύμβασης.

Το πρόγραμμα αφορά το UAV που διαθέτει πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών, όπως:

-μη ανίχνευση από εχθρικές δυνάμεις λόγω της stealth σχεδίασής του
-ικανότητα να επιχειρεί σε μεγάλη εμβέλεια και μακριά από εχθρικές απειλές
-αξιοπλοϊμότητα και διαλειτουργικότητα βάσει προτύπων ΝΑΤΟ
-αξιόπιστες τηλεπικοινωνίες
-χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης
-κυβερνοασφάλεια και επεκτασιμότητα

Το LOTUS αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να αποδείξει την ικανότητά της τόσο στην παραγωγή τεχνολογιών αιχμής, στην κατασκευή σύνθετων υλικών και στην υλοποίηση ασφαλών επικοινωνιών, όσο και στον συντονισμό εγχώριων και ξένων εταίρων από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Share

Written by:

2,923 Posts

View All Posts
Follow Me :
Translate »