Ελληνικό Υποβρύχιο & Φρεγάτα στην μεγάλη άσκηση Dynamic Manta 21

Ελληνικό Υποβρύχιο & Φρεγάτα στην μεγάλη άσκηση Dynamic Manta 21

Η νατοική άσκηση Dynamic Manta (DYMA21) ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας.

Πλοία, υποβρύχια, καθώς και αεροσκάφη και προσωπικό από οκτώ συμμαχικά έθνη ασκούνται στην Κεντρική Μεσόγειο σε ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις (ASW) και εκπαίδευση πολέμου κατά επιφανείας.

“Η δύναμη των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ βρίσκεται στις δομές διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνίας μας, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν καλύτερα κατά τη διάρκεια ασκήσεων όπως η Dynamic Manta 2021.

Η ανάπτυξη και η διατήρηση άρτια εκπαιδευμένων, έτοιμων δυνάμεων που ενσωματώνονται απρόσκοπτα είναι το θεμέλιο της συλλογικής αποτροπής και άμυνας μας.

Αυτή η άσκηση θα αποδείξει επίσης περαιτέρω ότι ο COVID-19 δεν έχει αλλάξει την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ.

Εκτιμώ την εξαιρετική υποστήριξη του Ιταλικού Ναυτικού και της δύναμης που συνεισφέρουν τα έθνη που συμμετέχουν για να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου με συλλογικό τρόπο”, δήλωσε ο Αντιναύαρχος Κιθ Μπλάουντ, Διοικητής της Συμμαχικής Ναυτικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ.

Vice Admiral Keith Blount Cropped

Υποβρύχια από Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη Διοίκηση Υποβρυχίων του ΝΑΤΟ θα ενωθούν με πλοία επιφανείας από Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία.

Αυτό το έτος, η Γαλλική Ομάδα μάχης του Σαρλ Ντε Γκωλ θα συμμετάσχει επίσης στην εκπαίδευση μαζί με πέντε μονάδες επιφανείας από Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες.

Στόχος της Dynamic Manta είναι να παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες σύνθετη και απαιτητική εκπαίδευση πολέμου για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ικανότητάς τους σε ανθυποβρυχιακές και αντιπλοικες πολεμικές δεξιότητες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Κάθε σκάφος επιφανείας θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει μια ποικιλία επιχειρήσεων ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Ελληνικά Υποβρύχια & Φρεγάτα στην μεγάλη άσκηση Dynamic Manta 21

Τα υποβρύχια θα κυνηγούν και θα κυνηγούνται, συντονίζοντας στενά τις προσπάθειές τους με τους συμμετέχοντες στον αέρα και την επιφάνεια.

“Η Δυναμική Μάντα είναι μια από τις δυο σημαντικότερες ασκήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου που ηγείται κάθε χρόνο η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Το SNMG2, ως Μόνιμη Δύναμη του ΝΑΤΟ, συμμετέχει συνήθως σε αυτού του είδους τις ασκήσεις, επικεντρώθηκε όχι μόνο στην εκπαίδευση και διατήρηση της υψηλής ετοιμότητας της Δύναμης, αλλά και στην ενίσχυση της συνοχής και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν δύναμη, δείχνοντας την παρουσία του ΝΑΤΟ και διαβεβαιώνοντας τους Συμμάχους για τη θαλάσσια δέσμευση στη συλλογική άμυνα

δήλωσε ο Υποναύαρχος Μανουέλ Αγκίρε Αλντεργκία, Διοικητής του SNMG2.

ΠΗΓΗ: MARCOM [ NATO ]

Share

Written by:

2,923 Posts

View All Posts
Follow Me :
Translate »