ΠΡΩΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ M1A2

Από την Δευτέρα 14 έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020,πραγματοποιήθηκε ο Διαγωνισμός Ουλαμών Αρμάτων των Μονάδων Τεθωρακισμένων που διαθέτουν άρματα LEO2 (A4 και HEL) με

Read More

Share
Translate »