“Με την Τουρκία έχουμε σημαντικές διαφορές αλλά τα βρίσκουμε μεταξύ μας” | Ρωσία

Οι θέσεις της Ρωσίας και της Τουρκίας μερικές φορές διαφέρουν σημαντικά, ειδικά σε θέματα που αφορούν τη Συρία, αλλά η Τουρκία και η Ρωσία μπορούν

Read More

Share
Translate »