ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Οι μισοί Τούρκοι ζουν στα όρια της φτώχειας

ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Οι μισοί Τούρκοι ζουν στα όρια της φτώχειας - NEMESISHD.GR

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων MetroPOLL κοινοποίησε λεπτομέρειες από έρευνα που έγινε στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 17,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι με το τρέχον εισόδημά τους, μπορούν εύκολα να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους, το 53,6% δήλωσε ότι μπορεί να καλύψει μόνο τις βασικές του ανάγκες, όπως η διατροφή και η στέγαση, ενώ το 26,6% δήλωσε ότι δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες.

Όταν τέθηκε το ίδιο ερώτημα τον Απρίλιο του περασμένου έτους, το 24,2% δήλωσε ότι δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, το 26% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μπορεί εύκολα να καλύψει όλες τις ανάγκες του, ενώ το 48,6% δήλωσε ότι μπορεί να καλύψει μόνο βασικές ανάγκες όπως η διατροφή και η στέγαση.

Η έρευνα περιελάμβανε επίσης συσχέτηση των απαντήσεων με το κόμμα που ψήφισαν οι ερωτηθέντες στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 24ης Ιουνίου 2018. 

Από όσους απάντησαν “Δεν μπορώ να ικανοποιώ τις βασικές μου ανάγκες” είχαν ψηφίσει:
AKP: 24.4, CHP 24.8, HDP 42.0, MHP 15.9, ΚΑΛΌ συμβαλλόμενο μέρος 26.4, συμβαλλόμενο μέρος Saadet 40.0.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 1752 άτομα και πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16-21 Απριλίου 2021 με πολυεπίπεδη μέθοδο δειγματοληψίας και στάθμισης σε 28 επαρχίες με βάση 26 περιοχές σύμφωνα με το σύστημα NUTS 2 σε ολόκληρη την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού συστήματος με περιθώριο απόκλισης +/- 2,34 το οποίο είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Exit mobile version